Přerušení záznamu kurzu

Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu mohou být dočasně vyřazeny z obchodování. O vyřazení rozhoduje vedení burzovního obchodu. Přerušení kurzu signalizuje vkladatelům, že u cenného papíru nastaly nebo se očekávají okolnosti, které pro jejich zhodnocení mají zásadní význam. Všechny předložené objednávky jsou při přerušení kurzu vymazány. Přerušení obchodování by vždy mělo být co možná nejkratší, avšak mělo by trvat tak dlouho, dokud nebudou aktuální okolnosti známy pokud možno všem vkladatelům.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Ážio , Princip aukce, Vstup na burzu, Prospekt pro burzovní registraci, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Benchmark, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Blue chips, Bonus, Prodejní kurz, Makléř, Bull position, CDAX, DAX, Dow Jones STOXX 50, Úschovna (depot), Přímá banka, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, Dow Jones STOXX indexy, ETF (Exchange Traded Funds), Emisní doprovod, Emisní cena, První kurz, Ex den, Průběžný obchod, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Sběrná úschova cenných papírů, Global depository receipt (GDR), HVPI (Harmonizovaný index spotřebitelských cen), IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, ISM index, Indexový fond (ETF), Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konjunkturální indikátory, Konsorcialní banka, Konsorcium, Kontinuální obchod, Koeficient korelace, Kupon, Druh kurzu, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Kurzovní hodnota, L-DAX, Late indexy, Prázdný prodej, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, MDAX, Market maker, Tržní kapitalizace, Účastník trhu, Matching, Princip největšího počtu transakcí, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Objednávka, Kniha objednávek, Over the counter market (OTC), Paasche index, Performance index, Zástavní list, Prezenční burza, Primární trh, Prime Standard, Prospekt, Ručení za prospekt, Provize, Zveřejňovací povinnost, Bodový index, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, SMAX, Závěrečný kurz, Vlastní emise, Spread, Squeeze out, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Switch, Talon, TecDAX, Telefonní obchod, Tick, Velikost ticku, Náklady na transakci, VDAX, Variabilní obchod, Variabilní kurz, Prodejní prospekt, Volatilita, Prioritní akcie, Růstový trh, Cenné papíry, Úvěr v cenných papírech, Xetra, ZEW konjunkturální očekávání, Lhůta k upisování, Přidělení, Duální listing, Cyklické akcie, eb.rexx indexy, iBoxx indexy, IFO index, Změna složení indexu

Související štítky

akcie, cenný papír, index