Úvěr v cenných papírech

Úvěr v cenných papírech obdrží vkladatelé od své banky většinou za velice výhodných podmínek. Výše úvěru se zpravidla řídí podle hodnoty jejich depotu cenných papírů, který se dává jako zástava za úvěr a pojišťuje ho. Pro různé cenné papíry přitom platí různé zásady poskytování úvěru. Standardní hodnoty a fondy se mohou např. zastavovat za vyšší částku než spekulativní akcie a půjčky. Klesá-li hodnota depotu cenných papírů, zmenšuje se analogicky maximální zástavní hodnota, a tím úvěrová linie zákazníka. V tomto případě má banka právo vypovědět jednotlivé pozice zákaznického depotu a ponechat si je jako záruku.

Související štítky

cenný papír