Konsorcium

Konsorcium se skládá z více právně a hospodářsky samostatných podniků (společníků) a je pod vedením jednoho nebo více vedoucích konsorcia. Konsorcia se vytvářejí kvůli řešení větších úkolů financování, jako je umísťování cenných papírů. Tím se rozděluje riziko na více společností. Mezi členy konsorcia se uzavírá neformální konsorciální smlouva. Ta upravuje účel, trvání, složení a majetkové vztahy konsorcia, jakož i rozdělení úkolů, podíly na ziscích a ztrátách a ručení společníků. Konsorcium se většinou rozpouští, když je dosaženo stanoveného cíle.

Při emisi cenných papírů se kreditní instituty nebo obchodní domy s cennými papíry spojují do emisních konsorcií. Ty přebírají akcie nebo půjčky od emitenta a umísťují je na kapitálovém trhu.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Asset-Backed-Security, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Hotovostní dividenda, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Blue chips, Bond, Bonita, Bonus, Makléř, Bull position, Úschovna (depot), Přímá banka, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, EBIT, EBITDA, Emisní doprovod, Emisní cena, Emitent, Obnovovací list, Ex den, Stanovení pevné ceny, Pevně úročené cenné papíry, Průběžný obchod, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Cizí emise, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Peněžní trh, Global depository receipt (GDR), Going public, Základní kapitál, IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Průmyslová skupina, Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konsorcialní banka, Kontinuální obchod, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Kurzovní hodnota, Late indexy, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, Market maker, Tržní kapitalizace, Účastník trhu, Matching, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Dluhopis s nulovým kuponem, Obligace, Kniha objednávek, Performance index, Prezenční burza, Primární trh, Prime Standard, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Seed fáze, Vlastní emise, Vedoucí skontra, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Switch, Talon, Taxa, Telefonní obchod, Termínová burza, Tezaurizace, Tick, Tick data, Velikost ticku, Náklady na transakci, Podnikový koncept, VDAX, Venture capital společnost, Volatilita, Prioritní akcie, Převoditelný dluhopis, Cenné papíry, Xetra, Lhůta k upisování, Přidělení, Duální listing, Cyklické akcie