Vlastní emise

Vlastní emisi většinou provádějí podniky, které už disponují obchodními vztahy k investorům a vybudovaným systémem odbytu pro prodej emise - tedy zpravidla banky a pojišťovny.

V porovnání s cizí emisí, při níž podnik své akce umísťuje přes konsorciální konsorcium, je vlastní emise finančně výhodnější. Problematický je ovšem tento způsob emise při mezinárodním umisťování nebo u velkého množství emisí. Přinejmenším v posledně jmenovaném případě se může emitentův odbytový systém rychle přetížit. Proto se při vlastní emisi pro umísťování stále častěji využívá internet.

Vlastní emise se často provádí, když se podnik již mohl dohodnout s velkým investorem na prodeji emise (soukromé umísťování).

Synonymum: Vlastní emise

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Hotovostní dividenda, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Blue chips, Bonus, Makléř, Bull position, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, EBIT, EBITDA, Emisní doprovod, Emisní cena, Emitent, Ex den, Stanovení pevné ceny, Průběžný obchod, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Cizí emise, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Global depository receipt (GDR), Going public, Základní kapitál, IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Průmyslová skupina, Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konsorcialní banka, Konsorcium, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Late indexy, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, Market maker, Tržní kapitalizace, Matching, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Kniha objednávek, Performance index, Primární trh, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Seed fáze, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Tezaurizace, Tick, Velikost ticku, Náklady na transakci, Podnikový koncept, VDAX, Venture capital společnost, Volatilita, Prioritní akcie, Cenné papíry, Xetra, Lhůta k upisování, Duální listing, Cyklické akcie

Související štítky

akcie, akciová společnost, primární emise