Zástavní list

Zástavní listy vydávají hypoteční banky, lodní banky pro zástavní listy a veřejnoprávní kreditní instituty. Jsou vybaveny podobně jako půjčky. Půjčením základního jmění jsou ovšem zvláště dobře pojištěné. Správce kontroluje, aby emitované zástavní listy byly neustále ve stejné výši kryty hypotékami s alespoň stejným úrokovým výnosem.

Zástavní listy mají zpravidla dlouhou splatnost - zčásti přes 25 let. Před vypršením dohodnuté splatností nesmí věřitel zástavního listu vypovědět. Výplatní hodnota emise zástavních listů nesmí překročit nominální hodnotu zástavních listů.

Zástavní listy se obchodují na burze. Označení zástavní list je chráněno zákonem.