eb.rexx indexy

eb.rexx® indexová rodina odráží trh pro pevně zúročitelné cenné papíry denominované v eurech, s nimiž se obchoduje na platformě Eurex® Bonds a které mají splatnost více než 1,5 let.

eb.rexx indexy zahrnují nejlikvidnější státní půjčky (government), pojištěné půjčky (collateralized) a státně garantované půjčky (sub-souvereigns).

Související štítky

index