Přidělení

Přesahuje-li při emisi cenných papírů po konci záznamů poptávka nabídku, přiděluje konsorciální banka se souhlasem emitenta cenné papíry. Přidělování se určuje buď losováním nebo podle klíče. Přidělovací klíč zpravidla zohledňuje určité cílové skupiny, které emitent upřednostňuje.

Související štítky

jak investovat, cenný papír, kapitálový trh