Prospekt pro burzovní registraci

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a o všech orgánech a společnostech, účastnících se na emisi. Za správnost obsahu je zodpovědný a ručí emitent a emisní konsorcium (prospektové ručení).

Od roku 1991 musí každý emitent cenných papírů, které jsou v tuzemsku poprvé veřejně nabízeny, zveřejnit prodejní prospekt. Zveřejňovací povinnost odpadá, jsou-li cenné papíry nabízeny například jen osobám, které profesně nebo komerčně kupují nebo prodávají na vlastní nebo cizí účet cenné papíry, jako třeba kreditní instituty, a jsou nabízeny omezenému okruhu osob, nebo zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nebo podnikem, který je s jejích podnikem spojený.

Prodejní prospekt smí být zveřejněn teprve tehdy, když Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami povolil zveřejnění, nebo pokud po doručení prodejního prospektu uplynulo deset pracovních dnů, aniž bylo zveřejnění zakázáno.

Minimální obsah prodejních prospektů upravuje nařízení o prodejních prospektech. Emitenti, žádající o registraci k úřednímu trhu, musejí vyhotovit prodejní prospekt, který vyhovuje požadavkům burzovního registračního prospektu. Obsah se určuje burzovním zákonem a nařízením o burzovní registraci. Úplnost všech požadovaných údajů přezkoumává registrační místo Frankfurtské burzy cenných papírů. To rozhoduje o registraci.

Prospekt pro registraci na Frankfurtské burze cenných papírů k úřednímu trhu a regulovanému trhu by nadto měl obsahovat předlohy zásad going public, které byly zveřejněny 15. července 2002 a které vstoupily v platnost 1. září 2002. Od července 2002 (Čtvrtý zákon na podporu finančních trhů) musí být prospekt dán k dispozici burze v elektronické formě ke zveřejnění na internetu.

synonyma: Prodejní prospekt

Související štítky

cenný papír