ISM index

Základem amerického raného indikátoru je měsíční průzkum u nákupních manažerů 350 podniků z 20 reprezentativních průmyslových oblastí USA. Nákupní manažeři přitom posuzují svou současnou a budoucí hospodářskou situaci.

Více než osmdesát let se stanovuje nákupní manažerský index pro produkující životnost. Institute for Supply Management (ISM), který zodpovídá za vyhotovení a publikaci, se skládá z 180 dílčích organizací a má více než 45.000 členů.

Od května 2001 zohledňuje ISM nákupní manažerský index vedle poskytování statků také služby. Nyní se skládá z následujících dílčích oblastí: přijaté zakázky (30 procent), produkce (25 procent), zaměstnání (20 procent), dodací lhůty (15 procent) a stavy zásob (10 procent).

Při hodnocení se sleduje rozpoložení každé dílčí oblasti v porovnání s předchozím měsícem. Všechny sektory, které mohly zaznamenat nárůst, a polovina veličin, které zůstaly stejné, se počítá dohromady. Následně se suma, očištěná o sezónní výkyvy, hodnotí. Hodnota nad 50 bodů naznačuje expanzi ve zpracovávané živnosti, zatímco hodnota pod 50 bodů poukazuje na ústup. Stav indexu 50 poukazuje na nulový růst a hodnoty pod 40 se hodnotí jako delší recese.

Související štítky

index