Telefonní obchod

V telefonním styku se obchoduje s téměř všemi cennými papíry, devizami nebo cennými kovy mezi bankami, zákazníky a vedoucími skontra. Zvláštní seznamy informují o kurzech telefonního styku.

Telefonní obchod podléhá pravidlům pro obchody s cennými papíry, ale nikoli zákonným dozorčím a kontrolním nařízením. Účastníci se orientují podle všeobecně akceptovaných obchodních zvyklostí.

Synonymum: Telefonní obchod

Související štítky

cenný papír, kapitálový trh