Akciový index

Akciový index sleduje vývoj vybrané skupiny akcií (segment trhu, odvětví, skupina akcií). Jeho hodnota je aktualizovaná v průběhu obchodního dne. Jednotlivé indexy počítají a zveřejňují burzy, poskytovatelé indexů (např. indexy MSCI, FTSE, S&P), banky či poradenské a analytické společnosti.

Akciové indexy se vypočítávají jako kurzové indexy i jako performance indexy podle vzorců Laspeyres nebo Paasche. Indexy Německé burzy jsou hodnocené kapitálově, tj. váha akcie se měří podle podílu na celkové kapitalizaci hodnot obsažených v indexu. Při sdružení v červnu 2002 Německá burza přeměnila počítání na vážení freefloatu. K hodnocení v indexech se používá volně obchodovatelná část základního kapitálu každého druhu akcií. Přitom je pokaždé zohledněn jen větší a likvidnější druh ve výběrovém indexu.

Kritéria výběru pro zařazení do akciového indexu jsou burzovní obrat a tržní kapitalizace na základě diverzifikovaného majetku.

Sledujeme-li stav akciového indexu v časovém průběhu, získáme informaci o vývoji hodnoty akciového portfolia, které je jeho základem. Akciový index je tak vhodný jako indikátor pro burzovní klima, konjunkturu a vývoj jednotlivých odvětví. Pro určité finanční nástroje, jako jsou například opce akciového indexu, slouží akciový index jako základní hodnota (underlying instrument) a referenční veličina.

Příklady akciových indexů v Německu jsou DAX®, akciový index FAZ a Dow Jones Euro STOXX.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Úřední trh, Arbitráž, Aukce, Princip aukce, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Burzovní obchod, Burzovní řád, Orgány burzy, Burzovní cena, Burzovní rada, Burzovní den, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Prodej blanko, Blue chips, Bonus, Prodejní kurz, Makléř, Bull position, Burzovní obrat, Registrace cenných papírů na burze, Clearing, Počítačová burza, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, ECN, Záloha, Emisní doprovod, Emisní trh, Emisní cena, Emitent, Otevírací kurz, Ex den, FBF, Fill or kill, Průběžný obchod, Forward, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Cizí emise, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Regulovaný trh, Global depository receipt (GDR), Going public, IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Akcie na majitele, Insider, Intra-day obchod, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Práh knock out, Kompenzační obchod, Konsorcialní banka, Konsorcium, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Late indexy, Prázdný prodej, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, MDAX, Market maker, Tržní kapitalizace, Matching, Princip největšího počtu transakcí, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Open outcry, Objednávka, Kniha objednávek, Parketová burza, Performance index, Prezenční burza, Primární trh, Prime Standard, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Realtime kurz, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Závěrečný kurz, Sekundární trh, Vlastní emise, Vedoucí skontra, Rozpětí, Spread, Squeeze out, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Termínová burza, Tick, Tick data, Velikost ticku, Trade sale, Náklady na transakci, VDAX, Prodej à découvert, Volatilita, Prioritní akcie, Termínová burza zboží, Burza cenných papírů, Cenné papíry, Xetra, ZEW konjunkturální očekávání, Lhůta k upisování, Duální listing, Cyklické akcie, Změna složení indexu, Burza

Související štítky

akcie, pražská burza, burza