Konjunkturální indikátory

Z časového průběhu lze usuzovat, v kterém bodě se nachází konjunktura a jakým směrem se přibližně bude vyvíjet národní hospodářství.

Indikátory konjunktury se dělí na rané indikátory, prézentní indikátory a pozdní indikátory. K raným indikátorům patří ifo index obchodního klimatu, ZEW očekávání konjunktury a Consumer confidence.

Související štítky

index