Základní hodnota

Vedle konkrétně dodatelných základních hodnot (např. zboží, akcie, dluhopisy, devizy) existují fiktivní (syntetické/abstraktní) underlyings. Tyto uměle vytvořené základní hodnoty jsou standardizované obchodní objekty, které jsou jakožto výchozí veličina vybaveny určitými znaky. Například základem spolkové future je abstraktní základní hodnota, která reprezentuje ideální spolkový úvěr s úročením 6 procent a dobou splatnosti 10 let. Také indexy, jako je DAX, mohou být syntetickými základními hodnotami: základem je akciové portfolio, které reprezetnuje hodnoty DAX s jejich odpovídajícími specifikacemi.

Synonyma: Předmět kontraktu, Underlying, referenční hodnota

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Ážio , Princip aukce, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Prospekt pro burzovní registraci, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Blue chips, Bonus, Prodejní kurz, Makléř, Bull position, Spolkový future, DAX future, Úschovna (depot), Deriváty, Přímá banka, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, ETF (Exchange Traded Funds), Záloha, Emisní doprovod, Emisní cena, První kurz, Ex den, Finanční termínový obchod, Průběžný obchod, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Front running, Fundamentální analýza, Futures, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Sběrná úschova cenných papírů, Global depository receipt (GDR), IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konsorcialní banka, Konsorcium, Kontinuální obchod, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Kurzovní hodnota, Late indexy, Prázdný prodej, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, Marže, Mark to market, Market maker, Tržní kapitalizace, Účastník trhu, Matching, Princip největšího počtu transakcí, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Objednávka, Kniha objednávek, Over the counter market (OTC), Performance index, Zástavní list, Prezenční burza, Premium margin, Primární trh, Prospekt, Ručení za prospekt, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Závěrečný kurz, Vlastní emise, Spread, Squeeze out, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Switch, Talon, Telefonní obchod, Tick, Velikost ticku, Náklady na transakci, VDAX, Variabilní obchod, Prodejní prospekt, Volatilita, Prioritní akcie, Růstový trh, Cenné papíry, Úvěr v cenných papírech, Xetra, Lhůta k upisování, Přidělení, Duální listing, Cyklické akcie

Související štítky

akcie, futures, cenný papír