Volný prodej

Volný prodej cenných papírů emitentem se koná především při vlastní emisi nebo prodeji emisních zbytků konsorciální banky. Tento způsob umístění využívají především dlouhodobí emitenti. Cena za cenné papíry se orientuje průběžně podle stavu trhu.

Emitenti musejí před začátkem umísťování zveřejnit prodejní prospekt. Ten udává první prodejní den a nefixovaný umísťovací kurz. Lhůta k upisování odpadá.

Zvláštní formou volného prodeje je privátní umísťování. Při tom se prodávají cenné papíry institucionálním investorům s velkou kapitálovou silou.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Ážio , Princip aukce, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Prospekt pro burzovní registraci, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Blue chips, Bonus, Prodejní kurz, Makléř, Bull position, Úschovna (depot), Přímá banka, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, ETF (Exchange Traded Funds), Emisní doprovod, Emisní cena, První kurz, Ex den, Průběžný obchod, Free float value, Volný trh, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Sběrná úschova cenných papírů, Global depository receipt (GDR), IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konsorcialní banka, Konsorcium, Kontinuální obchod, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Kurzovní hodnota, Late indexy, Prázdný prodej, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, Market maker, Tržní kapitalizace, Účastník trhu, Matching, Princip největšího počtu transakcí, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Objednávka, Kniha objednávek, Over the counter market (OTC), Performance index, Zástavní list, Prezenční burza, Primární trh, Prospekt, Ručení za prospekt, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Závěrečný kurz, Vlastní emise, Spread, Squeeze out, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Switch, Talon, Telefonní obchod, Tick, Velikost ticku, Náklady na transakci, VDAX, Variabilní obchod, Prodejní prospekt, Volatilita, Prioritní akcie, Růstový trh, Cenné papíry, Úvěr v cenných papírech, Xetra, Lhůta k upisování, Přidělení, Duální listing, Cyklické akcie

Související štítky

akcie, cenný papír