Odběrné právo

Právo na odběr je vyhrazeno akcionářům zpravidla při zvýšení kapitálu proti vkladům, při zvýšení kapitálu z prostředků společnosti, při emisi převoditelných, opčních a ziskových dluhopisů nebo při emisi požitkových akcií. Počet mladých akcií, které náleží každému akcionářovi, vyplývá při tom z takzvaného odběrného vztahu- tj. vztahu starých akcií k mladým akciím, který početně vyplývá z rozsahu kapitálového navýšení a zpravidla je oznámeno předsednictvem.

Akcionář může v průběhu odběrné lhůty, která je rovněž oznámená předsednictvem (alespoň dva týdny), vykonat právo na odběr nebo ho prodat na burze. Hodnota odběrového práva se dá zjistit početně avšak podléhá po svém přijetí do obchodu na burze zákonům nabídky a poptávky.

První obchodní den odběrného práva se početní hodnota odběrného práva strhává s kurzu starých akcií. Pro akcionáře z toho vyplývá přeskupení majetku, ale nikoli jeho změna.

V rámci deregulace akciového práva byla pro takzvanou "malou akciovou společnost" vytvořena možnost vyloučení odběrného práva: odběrné právo u kapitálových navýšení je v tomto případě vyloučeno, nepřekročí-li zvýšení kapitálu deset procent kapitálu základního kapitálu nebo není-li emisní cena mladých akcií výrazně nižší než cena starých akcií. Tak je zajištěno, že starý akcionář alespoň přibližně udrží svůj podíl na základním kapitálu společnosti i po zvýšení kapitálu; zředění kapitálu je tedy prakticky vyloučené.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Blue chips, Bonus, Makléř, Bull position, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, Emisní doprovod, Emisní cena, Ex den, Průběžný obchod, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Global depository receipt (GDR), IAS (International Accounting Standards), IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konsorcialní banka, Konsorcium, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Late indexy, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, Market maker, Tržní kapitalizace, Matching, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Kniha objednávek, Performance index, Primární trh, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Vlastní emise, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Tick, Velikost ticku, Náklady na transakci, VDAX, Volatilita, Prioritní akcie, Cenné papíry, Xetra, Lhůta k upisování, Duální listing, Cyklické akcie, Asset-Backed-Security, Bond, Bonita, Obnovovací list, Pevně úročené cenné papíry, Peněžní trh, Dluhopis s nulovým kuponem, Obligace, Talon, Převoditelný dluhopis

Související štítky

akcie, dluhopisy