Účastník trhu

Podle zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu je účastníkem kapitálového trhu zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných papírů, vlastník cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního nástroje.

Související štítky

cenný papír, kapitálový trh