IAS (International Accounting Standards)

Vyúčtování podle IAS hodnotí cenné papíry podle metody mark-to-market a zabraňuje tvorbě tichých rezerv. Tak mohou investoři snadněji posoudit stav majetku podniku.

Mezitím vyhotovuje mnoho německých podniků své roční uzávěrky navíc podle IAS. Přijetí podniku do Prime standardu je účtování podle IAS nebo US-GAAP povinností.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Analýza akcií, Akciové půjčky, Kniha akcií, Akciová společnost, Akciový index, Akciový kurz, Akciová opce, Odkoupení akcií, Akciový registr, Štěpení akcií, Arbitráž, Přerušení záznamu kurzu, Vstup na burzu, Hotovostní dividenda, Základní hodnota, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Beta faktor, Odběrné právo, Bilanční analýza, Blue chips, Bonus, Makléř, Bull position, Cashflow, Diskontní makléř, Dividenda, Dividendová rendita, EBIT, EBITDA, Emisní doprovod, Emisní cena, Emitent, Ex den, Férová hodnota, Stanovení pevné ceny, Průběžný obchod, Free float value, Volný prodej, Volný trh, Cizí emise, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Global depository receipt (GDR), Going public, Základní kapitál, IPO, ISIN, Indexový fond (ETF), Průmyslová skupina, Akcie na majitele, Insider, Investor relations (IR), Mladá akcie, Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Konsorcialní banka, Konsorcium, Koeficient korelace, Kupon, Kurzovní pokyny, Kurzovní makléř, Kurzovní skok, Late indexy, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, Market maker, Tržní kapitalizace, Matching, Momentum, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Kniha objednávek, Performance index, Primární trh, Provize, Zveřejňovací povinnost, Kvóta, Zpětný nákup vlastních akcií, Rentabilita, Pojištění rizika (opční listy), SDAX, Seed fáze, Vlastní emise, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Tezaurizace, Tick, Velikost ticku, Náklady na transakci, Podnikový koncept, VDAX, Venture capital společnost, Volatilita, Prioritní akcie, Cenné papíry, Xetra, Lhůta k upisování, Duální listing, Cyklické akcie