Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

 

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmeno P

Paasche index

Cenový index odpovídá na otázku, o kolik procent je aktuální portfolio dražší, případně levnější, než bylo v základním období. Indexová hodnota vykazovaného ... více

Parketová burza

Primárními komunikačními formami na prezenční burze jsou řeč a gesta; objednávky se spojují skrze zavolání a gestikulaci (veřejné vyvolání). Podle zvyklostí ... více

Pasivní kontrahent

Pasivní kontrahent dodává při provádění opce buď peníze nebo cenné papíry. Za svou "pasivitu" získává jako odměnu opční cenu. Podle druhu opce se ... více

Peněžní trh

Přes peněžní trh mohou banky nebo velké průmyslové podniky přijímat vklady se splatností až dvanáct měsíců. To zajišťuje likviditu bank a hospodářství. Podle ... více

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje formu dobrovolného spoření na důchod  s podporou státu. Upravuje ho zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění ... více

Performance index

Důležité akciové a dluhopisové indexy Německá burza vypočítává jako kurzovní a performance indexy. Dividendové a jiné platby akcionářům se při počítání ... více

Pěstounská péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo ... více

Pěstounské dávky

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Jako pěstounská péče se pro účely ... více

Pevně úročené cenné papíry

Dluhopisy vydává stát, municipality i podniky a jsou prodávány přes banky. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování prostřednictvím cizího ... více

Plat

Plat je odměna za vykonanou práci. Platem jsou odměňováni zaměstnanci: státu, územních samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů, příspěvkových ... více

Platební karta

Platební karta představuje malou obvykle plastovou kartu s údaji identifikujícími jejího majitele. Je určená k bezhotovostním platbám přímo u obchodníků i přes ... více

Počítačová burza

Počítačová burza je obchodní systém, v němž se přes elektronický systém provádí zadání objednávky a její předání, spojování nákupních a prodejních objednávek, ... více

Podílový fond

Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Drobní investoři nakupují podílové listy fondů a podílejí se na výnosech portfolia fondu. Za správu fondu ... více

Podnikový koncept

V podnikovém konceptu načrtává podnik svůj obchodní model a svoje střednědobé cíle. Podnikový koncept slouží v prvé řadě cizím dárcům kapitálu - zvláště ... více

Pojištění rizika (opční listy)

Vkladatel, který například očekává klesající akciové kurzy, může svůj akciový depot pojistit koupí put opčních listů. Put opční list jej opravňuje ... více

Pokladní burza

V Německu činí tato doba dva burzovní dny. Obchodování na pokladním trhu na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů se provádí jak na tradiční prezenční ... více

Pokladní kurz

V praxi je tento pojem chápán v užším smyslu a je ztotožňován s jednotným kurzem. Pro akcie se pokladní kurz už nevypočítává. opak: Termínový kurz

Pokladní trh

Dílčí trh na burze, v němž se uskutečnění obchodu - tedy dodání, odběr a zaplacení - musí odehrát během krátké doby po uzavření obchodu. V Německu činí tato doba ... více

Poplatkový řád burzy

Na burze se poplatky vybírají například za registraci k účasti na burzovním obchodu, za registraci cenných papírů k obchodování na burze a za jejich ... více

Porodné

Porodné je jednou z dávek státní sociální podpory. Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Od roku 2011 ... více

Poslední cena

Poslední cena představuje naposledy stanovený kurz. Zpravidla to je kurz, za kterého vznikl obchod a pak byl proveden. Ve výjimečných případech se přitom jedná o ... více

Pozůstalostní důchody

Pozůstalostní důchody jsou vypláceny z důchodového systému v případě úmrtí manžela či manželky (vdovecký a vdovský důchod) nebo rodičů dítěte (sirotčí ... více

Práh knock out

Prahy knock out u pákových produktů představují bariéru. Když základní hodnota tuto bariéru překročí, případně jí nedosáhne, propadá list knock out a je ... více

Praní špinavých peněz

Jako "špinavé peníze" se označují finanční prostředky, které byly získány z trestné činnosti (např. prodej zbraní, drog, daňové podvody). Praní ... více

Prázdný prodej

U prázdného prodeje prodejce spekuluje, že může získat dodávané cenné papíry, případně zboží v okamžiku plnění pod jejich prodejní cenou. Rozdíl mezi prodejním ... více

Prémie

Výše opční ceny se určuje vnitřní hodnotou opce a časovou hodnotou. K početnímu určení férové opční ceny se zpravidla užívají hodnotící modely pro opční ceny, jako je ... více

Premium margin

Premium margin se vypočítává denně pro všechny opce, jejich kupci zaplatili opční prémii v plné výši. Vede-li změna kurzu základní hodnoty k nárůstu nákladů na ... více

Prezenční burza

Na prezenční burze se přímo na parketu střetávají obchodníci. Charakteristická je osobní komunikace mezi účastníky trhu. S rozvojem elektronického obchodování ... více

Primární trh

Na primárním trhu nabízejí emitenti své cenné papíry prvním majitelům. Cenné papíry se zde neprodávají ani nekupují, ale vydávají. Podle platného zákona se hovoří ... více

Prime Standard

Registrace k Prime standard předpokládá splnění následujících požadavků na transparentnost: čtvrtletní zprávy; mezinárodní vyúčtovací standardy podle IAS nebo ... více

Princip aukce

Princip aukce umožňuje, aby se prosadili na straně poptávky investoři s nejvyšší kupní nabídkou a na straně nabídky účastníci trhu s nejnižší prodejní nabídkou. ... více

Princip největšího počtu transakcí

Pro určení jednotného kurzu, otevíracího kurzu a závěrečného kurzu se používá princip největšího počtu transakcí. Užívá se také při aukci v ... více

Prioritní akcie

Akciová společnost může vedle kmenových akcií emitovat také prioritní akcie; jejich podíl na základním kapitálu však nesmí být vyšší než podíl kmenových akcií. ... více

Prodej à découvert

Při prodeji à découvert spekuluje prodejce, že může získat cenné papíry, případně zboží, které má být dodáno, v okamžiku plnění pod jeho prodejní cenou. ... více

Prodej blanko

Při prázdném prodeji spekuluje prodejce, že může získat cenné papíry, případně zboží, které má být dodáno, v okamžiku plnění pod jeho prodejní cenou. Rozdíl mezi ... více

Prodejní kurz

Účastník trhu zveřejňuje prodejní kurz záznamem do knihy objednávek elektronického obchodního systému, zřídka vyvoláním na parketu. U vkladových a pákových ... více

Prodejní opce

Kdo kupuje put, očekává, že během splatnosti opčního listu cena základní hodnoty klesne. Proto získává právo prodat během splatnosti (americká opce) nebo na ... více

Prodejní prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a o všech ... více

Propadnutí (opční list)

Prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, struktuře podniku, finanční situaci, obchodní činnosti a všechny orgány a ... více

Prospekt pro burzovní registraci

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a ... více

Prováděcí lhůta (opční listy)

Po uplynutí prováděcí lhůty emitent zpravidla provádí hotovostní vyrovnání. Opční list se stává bezcenným. U některých opčních listů je stanoveno automatické provádění na konci prováděcí lhůty.

Provádění (opční listy)

Opční právo může být prováděno u americké opce každý bankovní pracovní den během celé doby splatnosti. U evropské opce je provádění možné jen na konci ... více

Provize

Investoři platí bankám a obchodníkům za každou objednávku cenného papíru poplatek za předání objednávky, zpracování objednávky a realizaci objednávky, jakož i za ... více

Průběžný obchod

U průběžného obchodu se kurzy cenných papírů stanovují vždy podle jejich stavu zakázky k nejbližšímu možnému časovému okamžiku. Na základě minimální uzavírací ... více

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mohou získatí průkaz osoby se zdravotním postižením, který jim umožňuje čerpat různé benefity. Rozlišují ... více

Průmyslová skupina

Podniky lze řadit do jednotlivých odvětví a sektorů. Nejznámější jsou klasifikace GICS (od MSCI a S&P) a ICB (od DJ a FTSE). Například klasifikace GICS ... více

První kurz

Kurz průběžného záznamu při začátku burzy (počáteční, otevírací kurz). Není-li stanoven žádný počáteční kurz, zní záznam - (pomlčka) s eventuálním taxovaným údajem o kurzu.

Předčasný důchod

Předčasný důchod dává možnost občanům, kteří v předdůchodovém věku přijdou o práci, odejít do starobního důchodu dříve než stanoví zákon. Možnost odejít do ... více

Překlenovací kapitál

V souvislosti s financováním prostřednictvím rizikového kapitálu to znamená, že se podniku dá kapitál k financování vstupu na burzu. Investiční a emisní ... více

Přerušení záznamu kurzu

Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu mohou být dočasně vyřazeny z obchodování. O vyřazení rozhoduje vedení burzovního obchodu. Přerušení kurzu ... více

Převoditelný dluhopis

Převoditelné dluhopisy zaručují vedle výplat úroků a zpětných plateb opční právo: majitel vyměnitelného dluhopisu ji může během určité lhůty a za pevně ... více

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávka sociální podpory, která má krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem ... více

Přidělení

Přesahuje-li při emisi cenných papírů po konci záznamů poptávka nabídku, přiděluje konsorciální banka se souhlasem emitenta cenné papíry. Přidělování se určuje buď ... více

Přímá banka

Přímá banka nabízí svým zákazníkům realizaci obchodů s penězi i cennými papíry 24 hodin denně za výhodných podmínek, avšak většinou bez poradenských služeb. Tak ... více

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory, kterou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. ... více

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je jednou z dávek pro osoby se zdravotním postižením. Upravuje ho zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním ... více

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Nárok na příspěvek na péči, ... více

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek pro osoby se zdravotním postižením a má pomoci osobám se zdravotním postižením, zlepšit jejich ... více

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, kterou získá osoba jejíž příjem nedosahuje částky živobytí.  O příspěvek na živobytí ... více

Put (opční listy)

Kdo kupuje put, očekává, že během splatnosti opčního listu klesá cena základní hodnoty. Proto získává právo prodat během splatnosti (americká opce) nebo na ... více

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ