Předčasný důchod

Předčasný důchod dává možnost občanům, kteří v předdůchodovém věku přijdou o práci, odejít do starobního důchodu dříve než stanoví zákon. Možnost odejít do důchodu ještě před dosažením důchodového věku platí pro ty pojištěnce, kteří získají potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku jim chybí:

  • 3 roky, pokud důchodový věk je nižší než 63 let,
  • 5 roků, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

V případě odchodu do předčasného starobního důchodu docází k trvalému krácení důchodu. Procentní část předčasného důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Při odchodu do předčasného starobního důchodu v období 360 dní před dosažením důchodového věku činí krácení 0,9 % výpočtového základu, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

TIP: Tabulka krácení předčasného důchodu