Peněžní trh

Přes peněžní trh mohou banky nebo velké průmyslové podniky přijímat vklady se splatností až dvanáct měsíců. To zajišťuje likviditu bank a hospodářství. Podle splatnosti se rozlišuje mezi denními penězi ("Overnight Money", až 24 hodin), denní peníze ("day to day money", denně vypověditelné), měsíční peníze, tříměsíční peníze a jiné formy.

Účastníci na peněžním trhu jsou Spolková banka, banky a velké průmyslové podniky.

Související štítky

banky, dluhopisy