Průkaz osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mohou získatí průkaz osoby se zdravotním postižením, který jim umožňuje čerpat různé benefity. Rozlišují se tři druhy průkazu, které může osoba dle svého postižení získat.

  • Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
  • Průkaz ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
  • Průkaz ZTP/P náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

.TIP: Benefity vyplývající z držení průkazu osoby se zdravotním postižením