Pěstounské dávky

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu) a osobou pečující (pěstounem).

Dávky pěstounské péče jsou následující:

Související slova

Pěstounská péče