Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, kterou získá osoba jejíž příjem nedosahuje částky živobytí.  O příspěvek na živobytí lze žádat na místně příslušné pobočce úřadu práce.

Nárok a výši příspěvku na živobytí upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob. Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby a příjmem osoby, který je snížený o přiměřené náklady na bydlení. Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb.

TIP: Doplatek na bydlení