Pasivní kontrahent

Pasivní kontrahent dodává při provádění opce buď peníze nebo cenné papíry. Za svou "pasivitu" získává jako odměnu opční cenu. Podle druhu opce se rozlišuje pasivní kontrahent v penzích a pasivní kontrahent v cenných papírech.

Pasivní kontrahent v penězích je prodejcem prodejní opce. Má povinnost koupit na žádost majitele opce v průběhu opční lhůty základní hodnotu za dohodnutou základní cenu.

Pasivní kontrahent v cenných papírech je prodejcem nákupní opce. Má povinnost dodat na žádost majitele opce během opční lhůty základní hodnotu za dohodnutou základní cenu.

Související štítky

opce