Pevně úročené cenné papíry

Dluhopisy vydává stát, municipality i podniky a jsou prodávány přes banky. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování prostřednictvím cizího kapitálu. Nejdůležitějšími znaky půjčky jsou: splatnost, platba úroků a způsob úročení. Práva zaručená půjčkou jsou stanovena zákonem, avšak jsou zpravidla doplňována dodatečnými podmínkami výpůjčky.

Podle způsobu jejich úročení se rozlišují:

· Půjčky s konstantním úročením během celé doby splatnosti

· Půjčky s variabilním úročením během doby splatnosti

· Půjčky bez nominálního úročení (půjčka s nulovým kupónem).

synonyma: Bonds, Obligace, Renty, Dluhopisy

Související štítky

dluhopisy