Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Nárok na příspěvek na péči, postup jeho získání a jeho výši upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Příspěvek lze použít na výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby.

Získání příspěvku na péči předchází složitá procedura. Po podání žádosti na pobočce úřadu práce je provedeno sociální šetření v přirozeném prostředí osoby. Následně se určuje stupeň závislosti (I - lehká závislost, II - středně těžká závislost, III - těžká závislost, IV - úplná závislost). Vychází se ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře a z výsledku sociálního šetření. Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby v 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života.

Stupni závislosti odpovídá výše příspěvku, která se liší u osob do 18 let a osob starších. Příspěvek lze ještě zvýšit o 2000 Kč měsíčně z důvodu nízkých příjmů, u dětí od 4 do 7 let ve III. a IV. stupni závislosti automaticky bez ohledu na příjem.

TIP: Výše příspěvku na péči