Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje formu dobrovolného spoření na důchod  s podporou státu. Upravuje ho zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění je od roku 2013 v podobě transformovaných fondů spravováno penzijními společnostmi. Do transformovaných fondů již nelze vstupovat, ale pro stávající účastníky jsou zachovány všechny výhody penzijního připojištění.

Penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění

TIP: Srovnání penzijních fondů