Plat

Plat je odměna za vykonanou práci.

Platem jsou odměňováni zaměstnanci:

  • státu,
  • územních samosprávných celků (krajů a obcí),
  • státních fondů,
  • příspěvkových organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele,
  • školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí
  • veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

Zaměstanaci ostatních zaměstnavatelů pobírají mzdu - viz mzda.

Odměňování za práci zaměstnanců v pracovním poměru je v současné době upraveno přímo v zákoníku práce. Dříve se však řídilo dvěma samostatnými zákony - zákonem o mzdě a zákonem o platu. 

TIP: Využijte naši aktuální mzdovou kalkulačku