Porodné

Porodné je jednou z dávek státní sociální podpory. Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte.

Od roku 2011 došlo k výrazné změně v této dávce. Na porodné má nárok pouze žena při narození prvního živě narozeného dítěte a nově se zkoumá i příjem rodiny. Příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima rodiny, tedy včetně narozeného dítěte.

Při splnění podmínky příjmu, činí porodné

  • 13 000 Kč u jednoho narozeného dítěte,
  • 19 500 Kč u dvojčat a vícerčat.

TIP: Přídavky na dítě