Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek pro osoby se zdravotním postižením a má pomoci osobám se zdravotním postižením, zlepšit jejich možnosti pohybu a soběstačnosti v běžném životě. Příspěvek na zvláštní pomůcku upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením a také s těžkou nebo hlubokou mentální retardaci (je-li pomůckou motorové vozidlo). Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, schodoluzu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, úprava bytu), 15 let (vodicí pes) nebo 1 roku (všechny ostatní pomůcky).

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč. U motorového vozidla činí maximální výše příspěvku 200 000 Kč.

.TIP: Příspěvek na péči