Podílový fond

Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Drobní investoři nakupují podílové listy fondů a podílejí se na výnosech portfolia fondu. Za správu fondu je odpovědný portfolio manažer, který v souladu se zvolenou investiční strategii obhospodařuje investiční portfolio. Za správu fondu si účtuje investiční společnost manažerský (správcovský) poplatek. Nákup a prodej podílových listů může být zpoplatněn (pozn. u většiny fondů je vybírán vstupní poplatek, u některých fondů je účtován výstupní poplatek).

Více se o podílových fondech dočtete v sekci Podílové fondy