Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory, kterou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Příspěvek na bydlení upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. O příspěvek na bydlení lze žádat na místně příslušné pobočce úřadu práce.

Příspěvek na bydlení se poskytuje bez ohledu na druhu bydlení: obecní, družstevní, soukromé. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

TIP: Kalkulačka příspěvku na bydlení