Finanční termínový obchod

Podstatný znak finančních termínových obchodů spočívá navíc v tom, že se až do dohodnutého nebo faktického termínu plnění jedná o "kolísající obchody" v bilančně technickém smyslu, protože ani prodávající ani kupující nemusejí před tímto termínem provést svá plnění.

Finanční termínové obchody uzavírají všechny obchody na trhu OTC (Over-the-Counter-Markt), tedy na volnem trhu, stejně jako na organizovaném termínovém trhu (termínové burzy) na nichž se může uskutečnit obchod s finančními termínovými kontrakty. OTC finanční obchody lze proto individuálně velmi utvářet, a nehodí se proto pro organizovaný burzovní obchod.

Proto mohou OTC finanční obchody zahrnovat:

 

Související štítky

futures