Marže

Clearingové místo burzy požaduje při opčním obchodu od prodejce a při obchodech s futures od obou smluvních partnerů marži.

Initial margin ve výši asi dvou až sedmi procent objemu kontraktu platí smluvní partner při uzavření termínového kontraktu. Během doby platnosti smlouvy mohou být vyžadovány na základě nevýhodného kurzovního vývoje další peněžní záruky. Skrze margin call jsou smluvní partneři vyzváni, aby je neprodleně zaplatili. U futures musejí smluvní partneři platit podle vývoje hodnoty kontraktu denně buď doplatek (variation margin), nebo obdrží dobropis na svém margin kontu.

synonymum: Záloha

Související štítky

futures