Futures

Futures jsou vysoce likvidní standardizované finanční instrumenty, jejichž hodnota je závislá na hodnotě podkladového aktiva. Obchoduje se s nimi na termínovém trhu. Rozlišují se financial futures a commodity futures.

V případě financial futures slouží jako podkladová aktiva akciové indexy, devizy nebo úroky. Commodity futures se vztahují k reálným hospodářským objektům, jako suroviny nebo zemědělské produkty. Prvními obchody na termínovém trhu byly commodity futures. Už před dlouhou dobou se chtěli sedláci pojistit proti kolísání cen svých produktů. Přitom uzavřel sedlák futures kontrakt, aby si pojistil cenu pro svůj produkt v příštím roce. U futures se rozlišují dva typy obchodů. Long position označuje povinnost zaplatit při splatnosti dohodnutou cenu a převzít základní hodnotu; při Short position je povinnost dodat základní hodnotu - na oplátku obdrží dodavatel nákupní cenu.

Související štítky

futures, termínovaný kontrakt