Going public

Ve vlastním smyslu znamená going public přeměnu podniku jiné právní formy (personální společnost, s.r.o. atd.) v akciovou společnost. Tím získávají externí dárci vlastního kapitálu možnost investovat do podniku.

V širším a mezitím zcela běžném smyslu se going public rozumí první vstup na burzu kapitálové společnosti (IPO). Ten se připravuje a provádí zpravidla spolu s emisní bankou - u vyšších emisí s bankovním konsorciem. Pro vytvoření emisní ceny se v poslední době do velké míry prosadil bookbuilding.

Motivem pro vstup na burzu je především obstarání dodatečného vlastního kapitálu. Pro podílové společnosti, původně dávající kapitál (Venture capital společnosti) nabízí vstup na burzu možnost se stáhnout. Vítanými vedlejšími efekty jsou vyšší známost podniku a širší rozptýlení kapitálu. Vstupy na burzu se přednostně provádějí v burzovní hausse, protože je pak vyšší pravděpodobnost, že budou prodány veškeré nové akcie, a tak budou kapitálové náklady nižší.

Going public půjčky vydávají podniky, které plánuji střednědobě vstup na burzu. Going public půjčky jsou opční a nebo převoditelné dluhopisy, které jejich vlastníky opravňují k odběru akcií z budoucího vstupu na burzu. Pokud se vstup na burzu neuskuteční, nebo je odsunut, stáhne půjčku emitent zpravidla za kurz nad pari.

Související slova

Překlenovací kapitál, Akcie, Kniha akcií, Akciový index, Akciový kurz, Akciový registr, Štěpení akcií, Úřední trh, Aukce, Princip aukce, Vstup na burzu, Burzovní obchod, Burzovní řád, Orgány burzy, Burzovní cena, Burzovní rada, Burzovní den, Hotovostní dividenda, Zaměstnanecká akcie, Zástavní hodnota, Opravná akcie, Prodej blanko, Prodejní kurz, Makléř, Bull position, Business plán, Buyback, Burzovní obrat, Registrace cenných papírů na burze, Clearing, Počítačová burza, Diskontní makléř, EBIT, EBITDA, ECN, Early stage financování, Záloha, Emisní doprovod, Emisní trh, Emisní cena, Emitent, Otevírací kurz, Exit, FBF, Stanovení pevné ceny, Fill or kill, Průběžný obchod, Forward, Free float value, Volný trh, Cizí emise, Front running, Fundamentální analýza, Gap, Poplatkový řád burzy, Nákupní kurz, Regulovaný trh, Základní kapitál, IAS (International Accounting Standards), IPO, Indexový fond (ETF), Průmyslová skupina, Akcie na majitele, Insider, Intra-day obchod, Investor relations (IR), Snížení kapitálu, Kapitálový trh, Ředění kapitálu, Pokladní burza, Pokladní kurz, Pokladní trh, Práh knock out, Kompenzační obchod, Konsorcium, Prázdný prodej, Poslední cena, Limit, Likvidita, Long position, MDAX, Market maker, Tržní kapitalizace, Matching, Princip největšího počtu transakcí, NASDAQ, NYSE (New York Stock Exchange), Akcie na jméno, Nominální hodnota, Netto dividenda, Open outcry, Objednávka, Kniha objednávek, Parketová burza, Prezenční burza, Prime Standard, Zveřejňovací povinnost, Zpětný nákup vlastních akcií, Realtime kurz, Rentabilita, Závěrečný kurz, Seed fáze, Sekundární trh, Vlastní emise, Vedoucí skontra, Rozpětí, Spread, Squeeze out, Dílčí akcie, Kmenová akcie, Startup fáze, Startup podnik, Termínová burza, Tezaurizace, Tick data, Velikost ticku, Trade sale, Náklady na transakci, Podnikový koncept, Venture capital společnost, Prodej à découvert, Volatilita, Prioritní akcie, Termínová burza zboží, Burza cenných papírů, Xetra, ZEW konjunkturální očekávání, Změna složení indexu, Burza