Seed fáze

Seed fáze je první fází založení podniku. Vyznačuje se prosazením obchodní myšlenky, vytvořením obchodního konceptu a výrobou prvních prototypů. Zakladatelské podniky mají v této fázi většinou vysokou kapitálovou potřebu, protože se ještě negenerují žádné obraty.

Související štítky

jak investovat, akciová společnost