Venture capital společnost

Venture capital společnosti se specializují na posouzení mladých podniků - typicky inovativní podniky z růstových odvětví s nejistými vyhlídkami do budoucna. Přitom přezkoumává VC společnost obchodní ideu, odbytové šance a tržní potenciál produktu, stejně jako manažerskou způsobilost mladých podnikatelů, dříve než poskytne podnikům rizikový kapitál.

Svou kapitálovou potřebu kryje VC společnost většinou přes vydání venture capital fondu. Soukromí investoři, penzijní fondy a jiní investoři, kteří chtějí vložit část svého majetku s vysokým rizikem, získávají podíly fondů a přenechávají volbu vkladu VC společnosti.

VC společnost se podílí na mladém podniku většinou pět až osm let. Následně si volí exit cestu, aby realizovala svůj zisk z vkladu.