Čára odporu

Čára odporu označuje úroveň kurzu, které už bylo dosaženo v minulosti, ale která nebyla překonána. To je způsobeno především psychologickými faktory, protože v tomto bodě nastává zvýšené vybírání zisku a na základě "vysoké" úrovně kurzu klesá poptávka. Proto se průlom čáry odporu hodnotí jako silný signál k nákupu.

Související štítky

jak investovat