Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

 

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Písmeno D

Daň darovací - bezúplatný příjem

Od roku 2014 již daň darovací neupravuje samostatný zákon (357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), ale nově tuto problematiku ... více

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (dříve z daň z nemovitostí) je součástí daňového systému ČR a patří mezi tzv. majetkové daně. Tuto daň upravuje zákon č. 338/1992 ... více

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného ... více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je součástí daňové soustavy České rebuliky. Patří mezi daně přímé. Je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586 ... více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (DPPO) je součástí daňové soustavy České rebuliky. Patří mezi daně přímé. Je upravena zákonem o daních z ... více

Daňový bonus

Daňový bonus je termín, kterým je označována situace, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daňová povinnost, Jinými slovy daňový bonus je vzniklý ... více

Dávky doplňkového penzijního spoření

Z doplňkového penzijního spoření (účastnické fondy) jsou po splnění podmínek vypláceny následující dávky: starobní penze na určenou dobu, ... více

Dávky penzijního připojištění

Z penzijního připojištění (transformované fondy) jsou vypláceny tři druhy dávek: penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. Podmínky pro výplatu ... více

DAX

DAX® byl zaveden 1. července 1988 FWB® Frankfurtskou burzou cenných papírů, Pracovní společností německých burz cenných papírů a "Burzovními novinami". Sestavuje se z 30 ... více

DAX future

U kontraktů DAX-Future se rozlišují dva druhy obchodů: long position označuje povinnost zaplatit při splatnosti dohodnutou cenu a odebrat DAX portfolio; při short ... více

Day-trading

Day trading využívají především spekulanti. Uzavírají pouze krátkodobé obchody (pozn. obchod může trvat jen několik vteřin či minut) a snaží se vydělat na pohybu ... více

Dědická daň - bezúplatný příjem

Od roku 2014 již daň dědickou neupravuje samostatný zákon (357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), ale nově tuto problematiku ... více

Delta (opční listy)

Delta faktor může u call hodnoty být nula až jedna, u put hodnoty mezi nula a mínus jedna. Opční listy, které jsou "daleko od peněz", jsou změnami ceny ... více

Deriváty

Vysoce likvidní standardizované finanční nástroje, jejichž zhodnocení se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Mezi finanční deriváty se řadí například opce a futures. ... více

Dílčí akcie

Na rozdíl od akcií s nominální hodnotou, které udávají pevnou částku na základním kapitálů, zaručují dílčí akcie procentuální podíl na základním kapitálu podniku. ... více

Diskont

Diskont udává v procentech, o kolik zlevnil diskontní certifikát vůči aktuálnímu kurzu základní hodnoty. Cap udává, na jakou maximální renditu je podíl na zisku omezen.

Diskontní certifikáty

Vkladatel získává diskontní certifikát za cenu pod aktuálním kurzem základní hodnoty. Tato srážka se označuje jako diskont. Naopak možný zisk je směrem ... více

Diskontní makléř

Diskontními makléři jsou zpravidla přímé banky. Pro provedení objednávky cenných papírů vypočítávají svým zákazníkům zpravidla nižší poplatky, než "normální" ... více

Diskontní sazba

Od počátku roku 1999 má Evropský systém centrálních bank (ESZB), respektive Evropská centrální banka (EZB) peněžně-politickou suverenitu pro eurozónu na ... více

Diverzifikace

Rozložení disponibilních prostředků mezi více tříd aktiv (dluhopisy, akcie, bankovní vklady apod.). Při diverzifikovaném portfoliu cenných papírů je celkové ... více

Dividenda

O vyplácení dividendy se rozhoduje každý rok na valné hromadě akciové společnosti. Dividenda se uvádí jako částka v eurech nebo jako procentuální podíl na zisku ... více

Dividendová rendita

Dividendová rendita měří zúročení vloženého kapitálu. Je důležitým ukazatelem pro srovnání podniků. Vypočítává se tak, že se dividendy uvedou do vztahu ke kupní ceně akcie.

Dluhopis s nulovým kuponem

Dluhopisy s nulovým kuponem jsou zúročitelné papíry, protože úroky jsou spláceny teprve na konci doby splatnosti. Emitují se za cenu až do 25 ... více

Doba důchodového pojištění

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění placeného zaměstnanci i podnikateli. Pro výpočet a stanovení starobního důchodu je třeba splnit ... více

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové pojištění dává možnost, jak si vylepšit svou bilanci, pokud vám chybí roky - doba důchodového pojištění pro přiznání ... více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je typem pracovní smlouvy na zkrácený úvazek a je upravena v § 76 zákoníku práce. Lze jí uzavřít výlučně ... více

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je typ pracovní smlouvy používaný ke krátkodobému pracovnímu poměru. Důležitý je přitom rozsah práce, na který se DPP uzavírá ... více

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení osobám s nízkými příjmy. O doplatek na ... více

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření představuje podobně jako penzijní připojištění formu dobrovolného spoření na důchod s podporou státu. Upravuje ho zákon č ... více

Dow Jones STOXX 50

Dow Jones STOXX 50 index zavedla na začátku roku 1998 německá burza spolu s pařížskou burzou a švýcarskou burzou a společností Dow Jones. Vypočítává se jako ... více

Dow Jones STOXX indexy

Stoxx Ltd. vypočítává okolo 300 indexů. K nim patří také Dow Jones STOXX 50, který zjišťuje největší evropské podniky podle freefloat tržní kapitalizace ... více

Druh kurzu

Druh kurzu slouží k označení kurzů cenných papírů a podává informaci o způsobu stanovení ceny v elektronickém obchodním systému Xetra® a v prezenčním obchodu. ... více

Duální listing

Akcie společnosti jsou obchodovány na dvou různých trzích. Prostřednictvím listingu na jiné burze chce podnik oslovit široké publikum a dodatečné vkladatele. ... více

Důchodový věk

Požádat o starobní důchod může občan pokud dosáhne důchodového věku. Důchodový věk závisí na roku narození občana. Je stanoven odlišně pro muže a pro ženy, u ... více

Abecední seznam slov

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah