Slovník

Slova podle písmene D

DAX

DAX® byl zaveden 1. července 1988 FWB® Frankfurtskou burzou cenných papírů, Pracovní společností německých burz cenných papírů a "Burzovními novinami". Sestavuje se z 30 německých akcií s největším obratem (bluechips).… více

DAX future

U kontraktů DAX-Future se rozlišují dva druhy obchodů: long position označuje povinnost zaplatit při splatnosti dohodnutou cenu a odebrat DAX portfolio; při short position je povinnost dodat - na oplátku dostane… více

Dow Jones STOXX 50

Dow Jones STOXX 50 index zavedla na začátku roku 1998 německá burza spolu s pařížskou burzou a švýcarskou burzou a společností Dow Jones. Vypočítává se jako kurzovní a performance index v eurech a dolarech a zveřejňuje… více

Day-trading

Day trading využívají především spekulanti. Uzavírají pouze krátkodobé obchody (pozn. obchod může trvat jen několik vteřin či minut) a snaží se vydělat na pohybu trhu. Pro načasování nákupu a prodeje je využívána… více

Delta (opční listy)

Delta faktor může u call hodnoty být nula až jedna, u put hodnoty mezi nula a mínus jedna. Opční listy, které jsou "daleko od peněz", jsou změnami ceny základní hodnoty dotčeny relativně málo, a mají proto hodnotu… více

Deriváty

Vysoce likvidní standardizované finanční nástroje, jejichž zhodnocení se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Mezi finanční deriváty se řadí například opce a futures. S deriváty se obchoduje mimo burzu nebo na… více

Diskont

Diskont udává v procentech, o kolik zlevnil diskontní certifikát vůči aktuálnímu kurzu základní hodnoty. Cap udává, na jakou maximální renditu je podíl na zisku omezen. více

Diskontní makléř

Diskontními makléři jsou zpravidla přímé banky. Pro provedení objednávky cenných papírů vypočítávají svým zákazníkům zpravidla nižší poplatky, než "normální" banky. Neposkyktují ale žádné poradenské služby. Objednávky… více

Diskontní certifikáty

Vkladatel získává diskontní certifikát za cenu pod aktuálním kurzem základní hodnoty. Tato srážka se označuje jako diskont. Naopak možný zisk je směrem nahoru omezen takzvaným capem. Je-li základní hodnota na konci… více

Diskontní sazba

Od počátku roku 1999 má Evropský systém centrálních bank (ESZB), respektive Evropská centrální banka (EZB) peněžně-politickou suverenitu pro eurozónu na základě Evropské hospodářské a měnové unie (EWWU). Od tohoto… více

Diverzifikace

Rozložení disponibilních prostředků mezi více tříd aktiv (dluhopisy, akcie, bankovní vklady apod.). Při diverzifikovaném portfoliu cenných papírů je celkové riziko nižší než vážený průměr rizik všech jednotlivých… více

Dividenda

O vyplácení dividendy se rozhoduje každý rok na valné hromadě akciové společnosti. Dividenda se uvádí jako částka v eurech nebo jako procentuální podíl na zisku podniku. Burzovní kurz se po rozhodnutí valné hromady… více

Dividendová rendita

Dividendová rendita měří zúročení vloženého kapitálu. Je důležitým ukazatelem pro srovnání podniků. Vypočítává se tak, že se dividendy uvedou do vztahu ke kupní ceně akcie. více

Dow Jones STOXX indexy

Stoxx Ltd. vypočítává okolo 300 indexů. K nim patří také Dow Jones STOXX 50, který zjišťuje největší evropské podniky podle freefloat tržní kapitalizace, a Dow Jones EURO STOXX 50, který zjišťuje největší podniky… více

Druh kurzu

Druh kurzu slouží k označení kurzů cenných papírů a podává informaci o způsobu stanovení ceny v elektronickém obchodním systému Xetra® a v prezenčním obchodu. Rozlišuje se šest druhů kurzů: · E - otevírací kurz · F -… více

Dluhopis s nulovým kuponem

Dluhopisy s nulovým kuponem jsou zúročitelné papíry, protože úroky jsou spláceny teprve na konci doby splatnosti. Emitují se za cenu až do 25 procent pod nominální hodnotou a při splatnosti se vyplácejí za nominální… více

Dílčí akcie

Na rozdíl od akcií s nominální hodnotou, které udávají pevnou částku na základním kapitálů, zaručují dílčí akcie procentuální podíl na základním kapitálu podniku. Na dokladu dílčí akcie nevykazují podílovou kvótu nýbrž… více

Duální listing

Akcie společnosti jsou obchodovány na dvou různých trzích. Prostřednictvím listingu na jiné burze chce podnik oslovit široké publikum a dodatečné vkladatele. Aby zabránil roztříštění akciového kapitálu na různá… více

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je typ pracovní smlouvy používaný ke krátkodobému pracovnímu poměru. Důležitý je přitom rozsah práce, na který se DPP uzavírá. V § 75 zákoníku práce je stanoveno, že rozsah práce u DPP… více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je typem pracovní smlouvy na zkrácený úvazek a je upravena v § 76 zákoníku práce. Lze jí uzavřít výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody. Roční rozsah hodin není v… více

Daňový bonus

Daňový bonus je termín, kterým je označována situace, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daňová povinnost, Jinými slovy daňový bonus je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností, kdy… více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je součástí daňové soustavy České rebuliky. Patří mezi daně přímé. Je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na… více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (DPPO) je součástí daňové soustavy České rebuliky. Patří mezi daně přímé. Je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání… více

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci. DPH upravuje zákon č. 235… více

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (dříve z daň z nemovitostí) je součástí daňového systému ČR a patří mezi tzv. majetkové daně. Tuto daň upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Přiznání k dani z nemovitých… více

Dědická daň - bezúplatný příjem

Od roku 2014 již daň dědickou neupravuje samostatný zákon (357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), ale nově tuto problematiku řeší zákon o dani z příjmů. Nově se jedná o tzv.… více

Daň darovací - bezúplatný příjem

Od roku 2014 již daň darovací neupravuje samostatný zákon (357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí), ale nově tuto problematiku řeší zákon o dani z příjmů. Nově se jedná o tzv.… více

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření představuje podobně jako penzijní připojištění formu dobrovolného spoření na důchod s podporou státu. Upravuje ho zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Doplňkové penzijní… více

Dávky penzijního připojištění

Z penzijního připojištění (transformované fondy) jsou vypláceny tři druhy dávek: penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. Podmínky pro výplatu dané dávky účastník splní uplynutím určité doby spoření, v případě … více

Dávky doplňkového penzijního spoření

Z doplňkového penzijního spoření (účastnické fondy) jsou po splnění podmínek vypláceny následující dávky: starobní penze na určenou dobu, invalidní penze na určenou dobu, jednorázové vyrovnání, odbytné, úhrada… více

Důchodový věk

Požádat o starobní důchod může občan pokud dosáhne důchodového věku. Důchodový věk závisí na roku narození občana. Je stanoven odlišně pro muže a pro ženy, u kterých se navíc zahledňuje počet vychovaných dětí. U… více

Doba důchodového pojištění

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění placeného zaměstnanci i podnikateli. Pro výpočet a stanovení starobního důchodu je třeba splnit určitou dobu důchodového pojištění. Dobu důchodového pojištění lze… více

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové pojištění dává možnost, jak si vylepšit svou bilanci, pokud vám chybí roky - doba důchodového pojištění pro přiznání důchodu. K dobrovolnému důchodovému pojištění je třeba podat písemnou přihlášku… více

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení osobám s nízkými příjmy. O doplatek na bydlení lze žádat na místně příslušné pobočce úřadu práce. Nárok… více