Dávky doplňkového penzijního spoření

Z doplňkového penzijního spoření (účastnické fondy) jsou po splnění podmínek vypláceny následující dávky: starobní penze na určenou dobu, invalidní penze na určenou dobu, jednorázové vyrovnání, odbytné, úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. Dávky vyplácí penzijní společnost nebo životní pojišťovna.

Penze na dobu určitou je dávka, kterou vyplácí přímo penzijní společnost a účastník si volí sám dobu po kterou je penze vyplácena.

Úhrada jednorázového pojistného je formou dávky, kdy jsou prostředky po splnění podmínek převedeny z penzijní společnosti do účastníkem zvolené životní pojišťovny, která vyplácí garantovanou penzi.

Jednorázové vyrovnání je dávka, o kterou může klient požádat v okamžiku, kdy splní podmínku věku pro starobní důchod. V tomto případě mu není dávka vyplácena po určitou dobu, ale klient dostane naspořené prostředky i se státními příspěvky vyplaceny jednorázově.

Odbytné je dávkou, kterou účastník získá pokud ukončí penzijní připojištění dřívě než splní podmínky pro výplatu penze. V tomto případě jsou vyplaceny pouze naspořené prostředy a jejich výnosy. Státní příspěvky se vrací zpět ministerstvu. Účastník má nárok na výplatu odbytného pokud penzijní připojištění trvalo (platil příspěvky) alespoň 24 měsíců.

TIP: Přehled penzijních společností