Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření představuje podobně jako penzijní připojištění formu dobrovolného spoření na důchod s podporou státu. Upravuje ho zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Doplňkové penzijní spoření lze s penzijní společností uzavřít od roku 2013. I u tohoto spoření účastník získává státní příspěvky, ale na rozdíl od penzijního připojištění má navíc možnost volby strategie (fondu), a tím dosažení různé výše zhodnocení.

Doplňkové penzijní spoření je zákonem definováno jako shromažďování a umísťování příspěvků účastníka, příspěvků placených jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.

TIP: Státní příspěvek penzijního spoření