Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (DPPO) je součástí daňové soustavy České rebuliky. Patří mezi daně přímé. Je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty jako různé nadace a občanská sdružení. 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí. Pokud je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Všeobecně jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 

TIP: Stáhněte si aktuální daňové formuláře