Diverzifikace

Rozložení disponibilních prostředků mezi více tříd aktiv (dluhopisy, akcie, bankovní vklady apod.). Při diverzifikovaném portfoliu cenných papírů je celkové riziko nižší než vážený průměr rizik všech jednotlivých investic.

Související štítky

portfolio