Důchodový věk

Požádat o starobní důchod může občan pokud dosáhne důchodového věku. Důchodový věk závisí na roku narození občana. Je stanoven odlišně pro muže a pro ženy, u kterých se navíc zahledňuje počet vychovaných dětí.

U pojištěnců narozených mezi roky 1936 až 1977 je dán důchodový věk tabulkou a liší se pro každý ročník a u žen dle počtu vychovaných dětí. U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977.

TIP: Výpočet důchodového věku