Doba důchodového pojištění

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění placeného zaměstnanci i podnikateli. Pro výpočet a stanovení starobního důchodu je třeba splnit určitou dobu důchodového pojištění. Dobu důchodového pojištění lze získat i pokud neodvádíme pojistné, jedná se o náhradní dobu důchodového pojištění.

Doba důchodového pojištění (odvádí se pojistné) se počítá pro nárok na důchod i výši důchodu plně. Náhradní doba důchodového pojištění (neodvádí se pojistné) vstupuje do nároku důchod z určitého procenta. Nárok na uplatnění doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění se hodnotí podle právních předpisů, které platily v okamžiku, kdy byla tato doba pojištění získána.

TIP: Seznam - doby důchodového pojištění, náhradní doby důchodového pojištění