Dávky penzijního připojištění

Z penzijního připojištění (transformované fondy) jsou vypláceny tři druhy dávek: penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. Podmínky pro výplatu dané dávky účastník splní uplynutím určité doby spoření, v případě  starobní penze také dosažením stanoveného věku.

Penze je dávka, která je vyplácena účastníkovi za splnění výše uvedených podmínak po určitou dobu. Z penzijního připojištění je možné vyplácet tři druhy penzí: starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhovou. Na výsluhovou penzi má účastník nárok po 15 letech spoření.

Jednorázové vyrovnání je dávka, o kterou může klient požádat v okamžiku, kdy splní podmínky nároku na penzi. V tomto případě mu není dávka vyplácena po určitou dobu, ale klient dostane naspořené prostředky i se státními příspěvky vyplaceny jednorázově.

Odbytné je dávkou, kterou účastník získá pokud ukončí penzijní připojištění dřívě než splní podmínky pro výplatu penze. V tomto případě jsou vyplaceny pouze naspořené prostředy a jejich výnosy. Státní příspěvky se vrací zpět ministerstvu. Účastník má nárok na výplatu odbytného pokud penzijní připojištění trvalo (platil příspěvky) alespoň 12 měsíců.

TIP: Srovnání penzijních fondů