Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení osobám s nízkými příjmy. O doplatek na bydlení lze žádat na místně příslušné pobočce úřadu práce.

Nárok a výši doplatku na bydlení upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu při užívání bytu, jehož příjem zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí  je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Výše doplatku na bydlení je určena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávku energií) zůstala osobě částka živobytí.

TIP: Příspěvek na bydlení

Související štítky

hmotná nouze, příspěvek na živobytí