Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je typem pracovní smlouvy na zkrácený úvazek a je upravena v § 76 zákoníku práce. Lze jí uzavřít výlučně písemně, kdy obě strany obdrží jednu kopii dohody. Roční rozsah hodin není v tomto případě na rozdíl od dohody o provedení práce nijak omezen, týdenní rozsah však nesmí v průměru překračovat 20 hodin, a to maximálně za dobu 52 týdnů.

Stejně jako u klasického pracovního poměru, i zde se kromě daně odvádí pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění. V tomto ohledu může být pro určité skupiny osob výhodnější dohoda o provedení práce, kde se sociální i zdravotní pojištění paltí až od 10 001 Kč za měsíc. 

Od roku 2012 platí zdravotní, sociální a nemocenské pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny od 2500 Kč za měsíc. Pokud odměna činí maximálně 2499 Kč za měsíc, zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.

TIP: Aktuální kalkulačka DPČ