Diskontní certifikáty

Vkladatel získává diskontní certifikát za cenu pod aktuálním kurzem základní hodnoty. Tato srážka se označuje jako diskont. Naopak možný zisk je směrem nahoru omezen takzvaným capem.

Je-li základní hodnota na konci splatnosti rovna maximální výplatní částce, nebo je-li vyšší, vyplácí emitent nejvyšší částku (cap). To je maximální zisk diskontního certifikátu.

Je-li kurz referenční hodnoty pod capem, vyplácí emitent buď aktuální cenu certifikátu hotově, nebo dodává vkladateli referenční hodnotu, třeba akcii, za aktuální kurz. Právo volby má emitent.

U diskontních certifikátů na indexy, měny nebo úroky je výplata v hotovosti povinná.

Maximální zisk, jehož vkladatelé mohou docílit s diskontním certifikátem, se vypočítává z rozdílu mezi nákupní cenou a stanovenou nejvyšší částkou referenční hodnoty. Naopak ztráty jsou tlumeny diskontem. Vkladatel utrpí ztrátu jen tehdy, když kurz základní hodnoty ke splatnosti poklesl tak hluboko, že je diskont spotřebován. Potud působí diskont jako tlumič rizika.

Diskontní certifikáty jsou ideální pro konzervativní vkladatele, kteří se chtějí chránit před burzovními výkyvy a střednědobě očekávají spíše kurzy tendující ke stabilitě. Protože nakupující diskontního certifikátu neprofituje z kurzovních zisků, které překračují nejvyšší obnos, hodí se tato forma vkladu spíše jako střednědobé angažmá. Dosáhne-li certifikát už před splatností maximálního dosažitelného zisku, měli by vkladatelé realizovat kurzovní zisky.

Za kulisami spojuje emitent u diskontního certifikátu nákup nákladní hodnoty s nákupem call opce na základní hodnotu. Opční prémie se předává jako diskont, prováděcí cena zhruba odpovídá capu.

Pomocí kalkulačky diskontního scénáře od Godmode Trader (na www.godmode-tools.de) můžete vypočítat a srovnat rendity více diskontních certifikátů podle tržního scénáře. Jak, to se dočtete v návodu k obsluze.

Další detaily k aktuálně obchodovaným typům vkladových produktů.

Související štítky

investiční certifikáty